קבלני איטום חומרי איטום מילון מונחים מאמרים
    
 
קטגוריה:חפש לפי:
מילות חיפוש:
 
 
איטום אדניות   איטום בריכות, מאגרי מים   איטום גגות - בחומרים אקרילים, פולימרים   איטום גגות - ביריעות ביטומניות או זיפות
איטום גגות - מידע כללי על שיטות האיטום   איטום גגות קלים, גגות אסבסט   איטום גינות גג   איטום גשרים, מסעות בטון, אספלט
איטום ובידוד קירות עם חיפוי אבן   איטום ותיקון גגות רעפים   איטום חלונות , דלתות   איטום מקלחות, חדרי רחצה,חדרים רטובים
איטום מרפסות, גגות מרוצפים   איטום מרתפים מבפנים (איטום שלילי)   איטום מרתפים, מקלטים, מבנים תת קרקעיים   איטום סדקים
איטום תפרי התפשטות   איתור נזילות   בעיות עיבוי   חומרי איטום, חומרי אטימה והדבקה
ניקוז, צנרות ומערכות ניקוז   שיקום חזיתות, בטון, עמודים   
מפרט לאיטום מסעות גשרים מבטון עליהם מיושמת מסעה אספלטית
מאת: פזקר בע”מ
18/08/2008 03:58:52
מאמרים איטום גשרים, מסעות בטון, אספלט

מפרט לאיטום מסעות גשרים מבטון עליהם מיושמת מסעה אספלטית

מאת פזקר בע”מ.

מפרט איטום והגנה על מסעות גשרים המיועדים לקבל ציפוי אספלט.

 

תוכן

 

5.1             כללי

5.2             חומרים

5.3             ציוד

5.4             התקנה

5.4.1        הגבלות תנועה

5.4.2        נהלים

5.4.3        פקודת התחלת עבודה של עבודות איטום

5.4.4        הכנת השטח לאיטום

5.4.5        איטום סדקים ותפרים

5.4.6        איטום סביב קולטנים

5.4.7        ישום ממברנת אטימה אספלטית

5.4.8        ישום יריעת הגנה

5.5            דגימה ובדיקות מעבדה

5.6            רשימת חומרים מאושרים לשימוש

5.6.1        ציפוי יסוד (פריימר)

5.6.2        ממברנה אספלטית גמישה המיושמת בחם לאיטום המיסעה

5.6.3        יריעת הגנה על האיטום

5.7            מדידת השטח ותשלום

 

 

5.1       כללי

מפרט זה כולל את האספקה וההתקנה של מערכת אטימה והגנה ביטומנית מאושרת למסעות גשרים המיועדות לקבל ציפוי אספלטי. השטח אותו יש לאטום הינו כפי שמופיע בתוכניות או על פי הנחיות מנהל הפרויקט.

 

5.2         חומרים

כל החומרים בהם יעשה שימוש במפרט זה יאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח ויהיו ממפעל בעל הסמכה ל-1 ISO 900 מהדורה  2000 בעל תו תקן ליצור יריעות SBS עפ"י ת"י 1430/3 .

 

5.2.1 ציפוי יסוד (פריימר) - ציפוי היסוד בו יעשה שימוש יהיה ציפוי יסוד על בסיס אפוקסי במים העמיד לסביבה בסיסית (אלקלית) ובעל הדבקות טובה לביטומן אלסטומרי שיאושר ע"י יצרן מערכת האיטום. ציפוי האפוקסי יעמוד בכך שליפה של 1.5 מגפ"ס.

 

5.2.2 ממברנה ביטומנית אלסטומרית אטימה למים – הממברנה הביטומנית האטומה למים ולכלורידים  תהיה עשויה ביטומן אלסטומרי משופר ב- SBS כמו "אלסטוגום 795"של חברת פזקר. הביטומן האלסטומרי יסופק לאתר בגושים בגודל המאפשר הכנסתם למכונה המיועדת להתכה של ביטומן בשטח. המכונה תהיה בעלת דפנות כפולות  עם חמום שמן או אויר המאפשרת בקרה של טמפרטורת הביטומן החם בסטיות שלא יעלו על  C º10 ± בטווח הטמפרטורות 160 – 210 מעלות צלזיוס.

לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר הבניה.

טמפרטורה הביטומן בזמן ביצוע העבודה יהיה בתחום 175-195מעלות צלזיוס.

הקבלן ימציא לפקח תעודת בדיקה המעידה כי החומר הינו בעל רמות חדירות זניחה לכלורידים עפ"י ASTM D 1202 הבדיקה תהיה על בטון שגילו 50 יום ויותר

 

שכבת הגנה על האיטום - שכבת הגנה על האיטום ומניעת השתקפות סדקים תהיה ממברנה עמידה לאספלט חם, בעובי של 3 מ"מ המיועדת ליישום בין שכבת האספלט לשכבת האטימה הביטומנית. היריעה תתאים לדרישות ליריעה למניעת השתקפות סדקים המופיעה בפרק 55 במפרט הכללי לעבודות בניה מהדורה 2000, בכדי להבטיח הדבקות מלאה בין יריעת ההגנה לבין שכבת האיטום תהיה היריעה המשמשת כשכבת הגנה בעלת גב העשוי פוליאתילן הניתן לקילוף בקלות מגב היריעה לפני התקנתה מעל לשכבת האיטום. בנוסף לדרישות המופיעות בפרק 55 במפרט הכללי, יהיה יצרן היריעות בעל הסמכה ל- ISO 9001 ,מהדורה 2000, ובעל תו תקן עפ"י ת"י 1430/3 ליצור יריעות SBS. היצרן יאושר על ידי המזמין.

 

5.3         ציוד

יש להשתמש לחימום הביטומן במתקן חימום מתאים שיאושר ע"י המפקח.

מתקן החימום יהיה בעל דפנות כפולות המכילות שמן תרמי או אוויר ויאפשר בקרת טמפרטורה של C º10 ± בתחום הטמפרטורות C º210 – 160. למתקן יהיה מערבל פנימי, מד טמפרטורה למדידת טמפרטורת הביטומן, תרמוסטט לויסות ובקרה של טמפרטורת הביטומן.

בקרה נוספת תעשה ע"י מד חום דיגיטלי שיהיה בידי המפקח.

 

5.4         התקנה

 

כללי

העבודה תבוצע ע"י קבלן מיומן, בעל ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום, שקיבל הסמכה על ידי יצרן החומר.

לפני ביצוע האיטום, יבצע הקבלן הוכחת יכולת על שטח של כ – 30 מ"ר בו ישתמש בחומרים ובשיטות העבודה המפורטים במפרט זה. חלקת ניסוי זו יכולה לשמש לצורך הסמכתו של קבלן חדש ע"י היצרן ( תחילת העבודה הסדירה של קבלת האיטום כפופה לקבלת הסמכה בכתב מיצרן חומרי האיטום).

 

לפני ביצוע האיטום יכנס מנהל הפרויקט את כל הגורמים הקשורים באיטום לישיבת תיאום בה ילובנו כל הפרטים הקשורים לביצוע האיטום על פי מפרט זה.

 

5.4.1      הגבלות תנועה

בזמן יישום מערכת האיטום, לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק המיסעה שנאטם, למעט כלי רכב הקשורים ישירות בפעולת האיטום וציוד סלילה. לאחר תחילת עבודות ריסוס חול, ועד ליישום שכבת ההגנה, לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק המיסעה שנאטם.

 

5.4.2      נהלים

הקבלן יבצע את כל עבודות האיטום ברצף, כך שלא יהיו פערי זמן או השהיות בפעולות האיטום השונות, למעט השהיות הנדרשות עפ"י מפרט זה.

 

5.4.3      פקודת התחלת עבודה

הקבלן ייתן למפקח התראה של 48 שעות לפני ביצוע עבדות איטום כלשהן.

 

5.4.4      הכנת השטח לאיטום

הבטון בפני המיסעה, כולל מעקות, מדרכות ואיי תנועה יאושפר במשך 7 ימים לפחות לפני תחילת עבודות האיטום. אשפרת הבטון תעשה בעזרת יריעת בד PVC או בד PE המיועדת למטרה זו, ותאושר מראש ע"י המפקח.

הבטון יהיה בגיל של 21 יום לפחות לפני תחילת עבודות האיטום.

פני המסעה יעובדו בעזרת סרגל ויברציוני. אין לעבד את פני המסעה בעזרת "הליקופטר" מחשש לכליאת בועות אוויר מתחת לפני השטח.

 

את שטח פני המיסעה יש להכין לקבלת ציפוי יסוד ע"י התזת "חול", קרצוף סיכות או התזת מים בלחץ גבוה, לחשיפת בטון ללא קרום עליון.  לאחר הסרת הקרום העליון (Laitance) יש להביא את השטח למישוריות של 1.5 מ"מ. את המישוריות מודדים בעזרת שיטת "כתם החול" (נספח 1) במקרה והמישוריות אינה כנדרש ניתן להשתמש בטיט אפוקסי (נספח 2 ) להחלקת פני שטח. יש לנקות את המסעה בעזרת אויר דחוס נקי משמנים. או להשתמש במטאטא מכני השואב את האבק מפני המסעה.

את ציפוי היסוד יש ליישם בעזרת מגב, ומיד לאחר היישום יש לספוג עודפי חומר בעזרת רולר המיועד בד"כ לצביעה של צבעים על בסיס מים.

כיסי חצץ, שקעים בעומק גדול מ – 3 מ"מ ופגמים אחרים המתגלים בפני השטח, יש לתקן בעזרת טיט מתועש, כדוגמת סיקה 620. ציפוי היסוד המיושם יהיה מספיק להספגת הבטון, כך שפני השטח יהיו ללא ברק בפני השטח.

יש להימנע מיישום עודף ציפוי יסוד, דבר הבא לביטוי ע"י מראה מבריק.

את ציפוי היסוד יש ליישם על בטון יבש ונקי בלבד, וכאשר טמפרטורת האוויר גבוהה מ- C º10 ונמצאת במגמת עליה. לא תאופשר עליה של ציוד הנדרש לביצוע האיטום לפני שציפוי היסוד התייבש באופן מוחלט ואינו דביק.

 

 

5.4.5     מפגשי "מעקה-מסעה"

 

      בכל מפגש מעקה-מסעה, תפר התפשטות מסעה, קולטנים-מסעה ופרטי קצה אחרים,

      יגיש הקבלן לאישור מנהל הפרויקט את פרטי האיטום (Shop Drawings), אותם הכין

      או קיבל ממזמין העבודה, המותאמות לגשר אותו יש לאטום. בכל המפגשים של קיר פני

      המסעה יש לייצר, רולקות בגודל 2 X 2 ס"מ, את הרולקות יש לייצר מטיט הרבצה של

      טרמו קיר או ש"ע.

 

5.4.6      יישום ממברנה ביטומנית

גושי ביטומן אלסטומרי כמפורט בסעיף 5.2 במפרט זה יוזנו לתוך מתקן בעל דופן כפולה המיועד לחימום ביטומן תוך שמירה ובקרה על טמפרטורת ההתכה והיישום המומלצת ע"י יצרן הביטומן. היחידה המיועדת להתכת הביטומן תהיה מצוידת בבוחש לערבול רציף של הביטומן החם.

לפני ביצוע האיטום בחומר הביטומני יוודא הקבלן כי שכבת פריימר האפוקסי נקייה מלכלוך ואבק. במקרה של השהיה ארוכה בין יישום הממברנה הביטומנית לבין שכבת הפריימר, יש לשאוב אבק מפני שכבת האפוקסי או לנקות בעזרת אוויר דחוס נקי משמן ומים.

הממברנה הביטומנית תיושם על גבי שכבת היסוד לעובי מינימלי של 2 מ"מ, ובעובי שלא יעלה על 4 מ"מ. הממברנה הביטומנית תיושם בצורה רציפה ללא תפרים. בכל מקום בו יוצר תפר קר יש לבצע חפיפה של 15 ס"מ. יש להקפיד כי בעת ביצוע ישום הממברנה הביטומנית לא ישפך ביטומן חם לתוך צינורות הניקוז המותקנים בגשר .

העבודה תיעשה עפ"י כללי הבטיחות הנדרשים לעבודה עפ"י חוק הבטיחות בעבודה הנהוגים בעבודה עם ביטומן חם.

 

לא יורשה חימום חביות באתר הבניה.

 

5.4.7      ישום שכבת הגנה

 

לפני תחילת היישום של שכבת ההגנה, על הקבלן לבדוק כי עובי ממברנת האיטום מתאים למפורט במפרט זה. יריעות ההגנה ירותכו באופן מלא לשכבת האיטום לאחר הסרת יריעת הפוליאתילן המותקנת בתחתית יריעת ההגנה, וזאת בכדי להבטיח הדבקה מלאה של יריעת ההגנה לממברנת האיטום. יש לפרוש תחילה את יריעת האיטום לכל אורכה וליישרה במקום בו תיושם סופית, לאחר מכן יש לגלגל את היריעה משני צדדיה לכיוון מרכז היריעה, תוך הסרת יריעת הפוליאטילן מגב היריעה. לאחר מכן יש לפרוש שוב את היריעה משני צדדיה תוך ריתוכה לשכבת האיטום הביטומנית, בעזרת מבער גז פרופן המיועד לריתוך יריעות.

שאר פרטי הביצוע של שכבת ההגנה יהיו על פי המפורט בפרק 55 במפרט הכללי מהדורה 2000 ליישום יריעות ביטומניות בין שכבות האספלט .

לפני ביצוע הסלילה באספלט יש לבצע שני מעברים של מכבש פנאומטי על גבי היריעות.

 

 

5.5         דגימה ובדיקות מעבדה

 

המפקח עשוי לדרוש לדגום כמות מספקת מהממברנה הביטומנית ומשכבת ההגנה לבדיקות מעבדה, שיערכו במועד מאוחר יותר.

 

5.6         רשימת חומרים מאושרים לשימוש

 

5.6.1      שכבת יסוד

 

יסוד אפוקסי  על בסיס מים – מסוג XL-100 פזקר בע"מ עפ"י דף המוצר הרצוף למפרט זה.

 

5.6.2      ממברנה ביטומנית

אלסטוגום 795 – פזקר בע"מ

                                                                                                     

5.6.3      יריעת הגנה על האיטום, ומניעת השתקפות סדקים

 

פוליפז 3/250 SP  פזקר בע"מ, (בעלת גב פוליאתילן הניתן לקילוף בקלות לפני היישום), עפ"י דף המוצר הרצוף למפרט זה.

 

תוצאות בדיקות מעבדה שיוגשו לאישור יהיו בנות 24 חודש לכל היותר. כל המסמכים הקשורים לאישור החומרים לשימוש יועברו למפקח שבועיים לפני תחילת העבודה. המפקח עשוי לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה נוספות על החומרים שיוגשו לאישור.

 

5.7       הוכחת יכולת

            לפני ביצוע איטום הגשר, יבצע הקבלן חלקת הדגמה של כ – 30 מ"ר, להוכחת 

            יכולתו לבצע את עבודת האיטום כנדרש לפי מפרט זה, ולקבלת אישור מנהל

            הפרויקט.

 

5.8      אספלט

           האספלט בשכבה הראשון על פני המסעה יהיה אספלט מסוג SMA בגודל גרגיר

           מקסימלי של "3/4, עובי שכבת האספלט הראשונה לא יקטן מ – 4 ס"מ.

           לפני סלילה האספלט יש לבצע שני מעברים על היריעות בעזרת מכבש

           פנאומטי. סלילה האספלט בשכבה הראשונה תתבצע בשעות הבוקר

           המוקדמות. יש לשים לב להידוק נאות של התפרים האורכיים.

 

נספח 1

 

בדיקת חלקלקות בעזרת "כתם חול"

 

מפזרים על המשטח חול קורץ יבש בגודל 0.2-0.5 מ"מ, את החול מפזרים בתנועות מעגליות בעזרת לוח עץ (מ"מ 100*150*50) עד שכתם החול הגיע לקוטר המכסימלי. התאמה לדרישות חלקלקות של 1.5 מ"מ, תהיה בקוטר המינימאלי של הכתם יהיה על פי הטבלה להלן:

 

 

נפח החול (  סמ"ק)

25  

30

35

קוטר "הכתם" המינימלי _מ"מ)

145

160

170

 

נספח 2

 

הכנת טיט אפוקסי לפילוס:

 

אפוקסי XL-100

חלק 1 במשקל

חול קורץ 4 חלקים במשקל

30% - אבקת קורץ

(או תערובת מוכנה)

30% - 0.1-0.3 מ"מ

40% - 0.7-1.2 מ"מ

 

 

המאמר באדיבות חברת פזקר בע"מ

 

 

ראה גם מאמר באתר זה על איטום מסעות גשרים בראי התקינה הבינלאומית ומהנעשה בארץ. 

 

 

                               איטום גשר עם יריעות ביטומניות - פזקר

 

 

 

 

 
  אתרים מומלצים:  סיקה   אדריכלות   איטומן   פזקר   ביטום   
הוספת עסק לאינדקס | אודות | קישורים מומלצים | מאמרים | פורום | הגשת מאמר | צרו קשר חומרי איטום קבלני איטום מילון מונחים